Marcellinho

Marcellinho

Blognotes

Ik kreeg een gratis weblog bij mijn website ruimte.
Als oudere jongere een weblog beginnen, da's wel een uitdaging. Maar er is genoeg om over te schrijven, want de wereld staat nooit stil (en ik ook niet trouwens...) en daarnaast hoop ik dat er ergens in die wereld iemand is mijn verhalen dusdanig interessant vindt dat ik het niet helemaal voor niks doe. Want ik mag het wel leuk vinden om hier wat te schrijven zo nu en dan, een beetje interactie is zeer welkom, en helpt mij weer vooruit, want ook bloggen kun je volgens mij leren....misschien wordt het ooit nog eens wat. En die interactie kan via de commentaren in dit blog, via mijn website, email en via twitter. Leuk om nog eens van je te horen !
Marcellinho.


With my webspace came a free webblog.
Starting a blog as an elderly youngster, that's quite a challenge. But there's plenty to write about, because the world never stands still (and neither do I ....) so I hope that somewhere in that world, there is someone that thinks my stories are worth reading, so I'm not doing this for nothing.
I do like to write here occasionally, but some interaction is very welcome, and helps me to move forward, I think blogging is something you actually can learn.... someday it might even be worthwile reading for more than just my friends and family.
You can interact via the comments in this blog, through my website, email or via twitter. Nice to hear from you again!

Marcellinho.

Europa op zijn smalst

MarcellinhoPosted by marcellinho Wed, November 10, 2010 20:39:45

Niksvermoedend zit ik op internet wat rond te kijken. Het ene nieuwsbericht nog opvallender dan het andere. Maar opeens kom ik er een tegen wat weer duidt op Nederland op zijn smalst.

Wat is het geval ? De Haagse rechtbank heeft in al haar onmetelijke niet bewezen afstandswaanzin en (on)wijsheid besloten dat de anti kraak wetgeving zoals die sinds 1 oktober in Nederland geldt in strijd is met de Europese rechten van de mens. Er staat letterlijk in een vooruitgesproken vonnis dat krakers voor wie uitzetting dreigt niet de mogelijkheid wordt geboden om van te voren een rechter een oordeel te vragen. Met andere woorden, je mag iemand niet uit de door hem/haar wederrechtelijk verkozen woonruimte zetten zonder dat de rechter daarover toestemming heeft verleend. Ehmmmm....??? Ja, want dat heet huisrecht.... Iedereen mag nl een leegstaand gebouw intrekken, er een bed neerzetten, een tandeborstel en een berg kleren neergooien en dan heb je je huisrecht uitgeoefend. En dat huisrecht is een recht dat in de Europese wetgeving staat als een van de fundamentele rechten van de mens..... Tjaaaa.....Eigendomsrecht komt daar blijkbaar niet in voor??? Misschien wel, maar dit gaat niet om het eigendom, dit gaat om gebruik en is dus geen diefstal.......tjaaaa....'t is dus blijkbaar niet alleen Holland op zijn smalst.....'t is zelfs Europa op zijn smalst..........

Krakers zijn niet de eigenaren van de woningen waarin ze wonen, ze betalen geen huur of anderszins kosten aan de eigenaar....maar nee, ze stelen blijkbaar ook niks, ze oefenen alleen hun rechten uit en hun rechten gaan blijkbaar boven eventuele eigendomsrechten....... Toch gek, dat je als eigenaar dan zelf blijkbaar ondergeschikt bent aan de rechten van die krakers...... 't lijkt wel of Europa met 2 maten meet.........dat kan toch niet de bedoeling zijn...? Zou er een andere reden achter zitten? Wil die rechter zichzelf aan 't werk houden? Had ie beter ook een voorziening kunnen treffen dat eigenaren eerst een rechter om een oordeel mogen vragen voor dat een huis gekraakt gaat worden. Je mag blijkbaar wel zonder tussenkomst van een rechter een huis kraken, maar je mag er niet zonder tussenkomst van een rechter weer uitgezet worden ???? En dat allemaal als gevolg van een Europees wetje dat zegt dat iedereen zijn woonrecht mag uitoefenen in elk leegstaand pand ??? En er is blijkbaar geen Europees wetje dat het eigendomsrecht dusdanig definieert, dat het woonrecht daar ondergeschikt aan wordt gemaakt ???

Enneh....waar was onze Senaat, toen die antikraakwet werd aangenomen? Deze wijze dames en heren moeten toch kijken of Nederlandse wetgeving juridisch houdbaar is? Lijkt me dat je dan eerst kijkt of het binnen de Europese richtlijnen valt....of is dat te veel gevraagd?

Zo langzamerhand ga je jezelf afvragen of je het nog allemaal wel helder voor ogen hebt. Ik wordt al wel wat ouder misschien maar volgens mij is er in mijn bovenkamer nog steeds niks mis....Eind november volgt een schriftelijke uitleg van het vonnis.... ik ben benieuwd wanneer het beroep dient, zodat we tot op de letter kunnen zien wat er op welk niveau moet worden aangepast. Want dat dit incident moet worden opgelost staat als een paal boven water....... en snel ook.....

Marcellinho

  • Comments(0)//weblog.marcellinho.nl/#post16